انتخاب واحد پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


واحد هاست و دامین

واحد طراحی و توسعه

واحد پیام کوتاه

انتقادات و پیشنهادات

 واحد فروش

کلیه سوالات و مشکلات در خصوص فروش سرویس ها و خدمات

 واحد پشتیبانی

پشتیبانی فنی کلیه سرویس ها و خدمات

 همکاری

کلیه امور همکاری و تجاری

 انتقادات و پیشنهادات

پذیرای کلیه انتقادات و پیشنهادات از شما هستیم

بخش آموزش های ما به شما کمک میکند تا مشکلات خود را برطرف کنید