چگونگی تهیه نسخه پشتیبان database از طریق SSH

ابتدا به اکانت خود ssh کنید.
اکنون باید از دستور زیر استفاده نمایید:


mysqldump databasename -u username -p password > path for file.sql


اگر از یوزر و پسوورد، دیتابیس خود اطلاع ندارید، از طریق ssh در public_html سایت خود فایل config دیتابیس را باز نمایید:
databasename:نام دیتابیس
username: نام کاربری دیتابیس
password: پسوورد دیتابیس مورد نظر
path: مسیری که می خواهید بک آپ در آنجا ذخیره شود.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

رفع مشکل Content Encoding Error

ر صورت فعال بودن gzip و deflate باید فعال بودن zlib.output_compression بررسی شود. باید گزینه...

Linux Drop Cache

The biggest advantage of Linux OS is maintaining cache for file-systems, memory pages etc...

نمایش لیست پورتهای باز برروی سرور

برای نمایش لیست پورتهای باز برروی سرور میتوان از دستور زیر استفاده نمود: lsof -Pni4 | grep...

Secure Tmp DirectAdmin / Plesk

Here are few simple steps to create/secure /tmp partition on the server installed with...

آموزش نصب Vmware Tools در لینوکس

بتدا باید iso مانت شود , سپس mkdir /mnt/cdrommount /dev/cdrom /mnt/cdromcp...

خدمات میزبانی و ثبت دامنه فناوری و تجارت سیکا