خدمات و سرویس های ما
برای استفاده از خدمات ما فقط کافیست انتخاب کنید
ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دامنه ثبت انتقال تمدید نشان تجاری
.com $12.50USD
1 سال
$12.50USD
1 سال
$12.50USD
1 سال
.com
.net $15.50USD
1 سال
$15.50USD
1 سال
$15.50USD
1 سال
.net
.org $15.60USD
1 سال
$15.60USD
1 سال
$15.60USD
1 سال
.org
.info $15.50USD
1 سال
$15.50USD
1 سال
$15.50USD
1 سال
.info
.ir $1.00USD
1 سال
$1.00USD
1 سال
$1.00USD
1 سال
.ir
.biz $16.20USD
1 سال
$16.20USD
1 سال
$16.20USD
1 سال
.biz
.in $14.20USD
1 سال
$14.20USD
1 سال
$14.20USD
1 سال
.in
.ac.ir $1.00USD
1 سال
$1.00USD
1 سال
$1.00USD
1 سال
.ac.ir
.me $17.30USD
1 سال
$17.30USD
1 سال
$17.30USD
1 سال
.me
.co.ir $1.00USD
1 سال
$1.00USD
1 سال
$1.00USD
1 سال
.co.ir
.co $35.20USD
1 سال
$35.20USD
1 سال
$35.20USD
1 سال
.co
.ایران $1.00USD
1 سال
$1.00USD
1 سال
$1.00USD
1 سال
.ایران
بخش آموزش های ما به شما کمک میکند تا مشکلات خود را برطرف کنید